האתרים ירדו לצורך שדרוג ותחזוקה

לכל שאלה בנוגע להנחות בתי עסק של כאל לתת סיכוי
ניתן לקבל פרטים בטלפון 03-5394925

לכל שאלה בנוגע להנחות בתי עסק של כאל אקסטרא
ניתן לקבל פרטים בטלפון 03-5394900